Tag Archives: su dung but may the nao

4 Bước bảo quản và sử dụng bút máy

Bảo quản và sử dụng bút máy

Lewis Waterman đã phát minh ra bút máy vào năm 1884, sau bút lông ngỗng. Waterman tìm ra cách sử dụng “chiếc lông ngỗng” mà không cần phải thường xuyên chấm mực lại. Không thể phủ nhận vai trò của bút máy từ trước đến nay. Tuy nhiên sử dụng bút máy đúng cách không […]