Hiển thị 1–12 trong 42 kết quả

Bút dạ bi thường sử dụng loại mực lỏng, có cỡ ngòi từ 0.5 đến 0.7mm. Do mực của loại bút ký này ra nhanh hơn và thấm sâu xuống nền giấy nên chữ viết của loại bút này sẽ đều và mịn hơn loại bút bi.
Ưu điểm

Do mực ngấm sâu xuống giấy nên sẽ có nét chữ đẹp hơn bút bi
Mực khô ngay lập tức khi ngấm xuống giấy nên đây là loại bút ký thích hợp cho những người thuận tay trái và những người cần tốc ký.
Có nhiều lựa chọn về màu sắc hơn
Lâu mỏi tay do mực chảy ra rất dễ dàng

xem thêm/thu gọn
-3%
1,850,000 1,800,000

 Bao Da Đựng Bút Picasso 180k
   Ruột Bút Dạ Bi Picasso 50k

-11%

 Bao Da Đựng Bút Picasso 180k
   Ruột Bút Dạ Bi Picasso 50k

 Bao Da Đựng Bút Picasso 180k
   Ruột Bút Dạ Bi Picasso 50k

 Bao Da Đựng Bút Picasso 180k
   Ruột Bút Dạ Bi Picasso 50k

   Ruột Bút Dạ Bi Picasso 50k

-3%

 Bao Da Đựng Bút Picasso 180k
   Ruột Bút Dạ Bi Picasso 50k

-3%

 Bao Da Đựng Bút Picasso 180k
   Ruột Bút Dạ Bi Picasso 50k

-13%

   Ruột Bút Dạ Bi Picasso 50k

-3%

   Ruột Bút Dạ Bi Picasso 50k

-13%

   Ruột Bút Dạ Bi Picasso 50k