Tag Archives: bút picasso 917

Cây bút ký mang câu chuyện lịch sử bí ẩn về kiến trúc La Mã

Ph.Ăngghen đã từng nhận xét: “Không có cái cơ sở là nền văn minh Hy Lạp và đế quốc La Mã thì không có Châu Âu hiện đại được”. La mã cổ đại là một trong những nền văn minh lớn nhất trên thế giới, nó chứa đựng những câu chuyện bí ẩn, thú vị […]