Bút Picasso 903RB Bí mật của Picasso – Bộ quà kèm sổ da V2

50,000580,000

350,000
650,000 580,000
50,000
50,000
Miễn phí khắc bút từ 5 cái (chỉ áp dụng tại HN)
Gói quà miễn phí theo ruy băng picassso
Tặng thêm ruột bút đối với bút dạ bi
Tặng thêm 5 ống mực đối với bút máy
Chuyển bút với 2h (nội thành Hà Nội, Tp.HCM)