Tag Archives: bút picasso 933 – tác phẩm huyền bí

Bút Picasso 933 “Tác phẩm huyền bí” và câu chuyện về người tạo nên sự thần kỳ trong tranh lập thể

Danh họa Picasso (1881-1973) được coi là người khởi xướng cho chủ nghĩa Hiện đại trong mỹ thuật và cũng là người khởi nguồn của trường phái hội họa lập thể. Dòng bút Picasso 933 “Tác phẩm huyền bí” lấy cảm hứng từ trường phái lập thể của Picasso – nghệ thuật Cezanne, mang đến câu chuyện […]