Báo giá bút ký cao cấp – Bút dạ bi, bút máy picasso

Butpicasso.com với các dòng bút máybút dạ bi cao cấp. Cam kết hàng chính hãng và bảo hành 12 tháng. Dưới đây là  bảng giá lẻ bút ký picasso được cập nhật ngày 1/5/2016 (Chưa bao gồm vat). Chiết khấu cao và miễn phí khắc khi quý khách lấy số lượng lớn làm quà tặng, sự kiện….

Mã vạch Tên SP Ảnh sản phẩm  Giá bán
2000015727686 Ruột Bút ký DB Picasso             65.000
2000010575619 Bao đựng bút bằng nhung-NN             65.000
2000010575602 Bao đựng bút bằng da-NN           180.000
2000014812024 Bút máy Picasso 907F(B)           320.000
2000002911500 Bút ký DB Picasso 907R(B)           320.000
2000002911319 Bút ký DB Picasso 916R(W)           390.000
2000002911302 Bút ký DB Picasso 916R(B)           390.000
2000011139315 Bút máy Picasso 608F(R)           495.000
2000010575671 Bút máy Picasso 608 F(RT)           495.000
2000002911555 Bút máy Picasso 608F(B)           495.000
2000002911456 Bút máy Picasso 916F(W)           495.000
2000002911449 Bút máy Picasso 916F(B)           495.000
2000002911401 Bút máy Picasso 608F(W)           495.000
2000002911258 Bút ký DB Picasso 608R(W)           495.000
2000002911241 Bút ký DB Picasso 608R(RT)           495.000
2000002911234 Bút ký DB Picasso 608R(R)           495.000
2000002911227 Bút ký DB Picasso 608R(O)           495.000
2000002911210 Bút ký DB Picasso 608R(B)           495.000
2000002911296 Bút ký DB Picasso 908R(B)           520.000
2000002911432 Bút máy Picasso 908F(B)           540.000
2000003112685 Bút ký DB Picasso 936R(G)-NN           550.000
2000002911371 Bút ký DB Picasso 936R(Y)-NN           550.000
2000002911357 Bút ký DB Picasso 936R(B)-NN           550.000
2000002911548 Bút ký DB Picasso 968R(B)-NN           600.000
2000002911531 Bút ký DB Picasso 968R(W)-NN           600.000
2000022589321 Bút ký DB Picasso 903R(W)           650.000
2000010397334 Bút máy Picasso 903F(B)           650.000
2000002911524 Bút ký DB Picasso 903R(G)           650.000
2000002911517 Bút máy Picasso 903F(G)           650.000
2000002911289 Bút ký DB Picasso 903R(S)           650.000
2000002911272 Bút ký DB Picasso 903R(B)           650.000
2000010575664 Bút ký DB Picasso cài bạc 917R(B)           700.000
2000002911326 Bút ký DB Picasso 917R(B)           700.000
2000011150419 Bút máy Picasso cài bạc 917F(B)           730.000
2000002911463 Bút máy Picasso 917F(B)           730.000
2000016762433 Bút ký DB Picasso 609R(W)           745.000
2000016762426 Bút ký DB Picasso 609R(B)           745.000
2000002911494 Bút ký DB Picasso 923R(B)           880.000
2000010575633 Bút ký DB Picasso 83R(B)           890.000
2000002911265 Bút ký DB Picasso 902R(B)           950.000
2000002911487 Bút máy Picasso 933F(G)        1.030.000
2000002911470 Bút máy Picasso 933F(B)        1.030.000
2000002911340 Bút ký DB Picasso 933R(G)        1.030.000
2000002911333 Bút ký DB Picasso 933R(B)        1.030.000
2000010575657 Bút máy Picasso 906 F(B)        1.480.000
2000002911593 Bút máy Picasso 901F(G)        1.580.000
2000002911586 Bút máy Picasso 901F(B)        1.580.000
2000010575640 Bút máy Picasso 918 F(B)        1.680.000
2000002911395 Bút ký Picasso 912R(Blue)        1.950.000
2000002911388 Bút ký Picasso 912R(Black)        1.950.000
2000026063940 Bút máy Picasso 912F(Blue)        2.000.000
2000002911579 Bút ký DB Picasso 927R(Gr)        2.200.000
2000002911562 Bút ký DB Picasso 927R(W)        2.200.000
2000002911425 Bút máy Picasso 83F(B)        2.850.000
2000002911418 Bút máy Picasso 80F(B)        4.550.000