Bút Blog

but-da-bi-picasso-912-den-01-510x510[1]

Ngày 20-11 ”Tri Ân” hay ”Trách Nhiệm” ?

Tôi không muốn lan man nhiều vẫn là câu hỏi đó : ”Tri ân” hay ”Trách nhiệm” ? Có lẽ nào ngày 20-11 là ngày “Phải Tặng Quà”. Vậy đây là Trách nhiệm của chúng ta hay sao? Hàng năm có cả loạt các ngày lễ Tri Ân , nhưng đây có chắc cũng là […]
Xem thêm